Offsite Backup - Office365

För er som kör Office365 finns det möjlighet för er att lagra backup av all er e-post i vår säkra datahall.

Offsite Backup - VM

Vi ser till att tillhandahålla säkerhetskopior av era virtuella maskiner. Backup av data sker nattetid och regelbundna test-återställningar utförs automatiskt för att försäkra er om att era virtuella maskiner går att återställa.

Givetvis är all er data krypterad och förvaras säkert i en datahall som tillhandahålls av vårt partner PIN.

Karlbergs IT har fysisk access till datahallen och kan vid krissituationer åka till datacentret för att hämta er data.

Offsite Backup - NAS

Om ni har en NAS som agerar filserver så kan vi upprätta en filsynk så att en kopia av era filer ligger lagrad på en dedikerad NAS för er.

Om Datahallen

I våra serverhallar tillhandahåller vi en tillförlitlig och stabil teknisk plattform för dig som vill placera affärskritiska system och information externt för maximal säkerhet. En förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet är en modern och väl utvecklad teknisk plattform, redundant infrastruktur och välrenommerade leverantörer och samarbetspartners. Vi investerar löpande i vår tekniska infrastruktur för att uppfylla våra högt ställda krav på driftsäkerhet och för att tillgodose våra kunders behov.

Säkerställd kommunikation

- Redundanta anslutningar till internet 2* 10GE
- 3 Datacenter sammankopplade med redundant 10GE
- 3 leverantörer för internetkommunikationen på fysiskt skilda platser

Säkerställd elförsörjning

För att säkerställa strömförsörjningen matas all utrustning av
- Dubbla högspänningstransformatorer från ställverket
- UPS
- Dubbla dieseldrivna generatorer, dubbla dieseltankar.
Datacenter, UPS-rum, batterirum och dieselgeneratorn är placerade i separata brandceller.

Säkerställd kyla

För att säkerställa kylan
- Dubbla kylanläggningar
- Dubbla Kylkompressorer

Brandskydd

För att säkerställa brandskyddet
- Brandklass minst EI60
- Aspirerande detekteringssystem för brand och rök med automatisk utlösning av brandlarm.

Övervakning

Övervakning av alla komponenter sker dygnet runt. Det innebär att om olyckan är framme och något skulle sluta att fungera så finns det tillgänglig personal som åtgärdar och felsöker.

Fysisk säkerhet

Hallen är klassad som skyddsobjekt enligt Länsstyrelsen Västra Götaland.
- Skalskydd enligt SSF 200:3
- Inbrottslarmsystem enligt SSF 130:6, larmklass 3.
- Kameraövervakning CCTV

Underhåll

Vår leverantör ENACO som vi har driftavtal med, tillser underhåll och tester av alla funktioner regelbundet med avseende på El, UPS, Diesel, Kyla och testkörning av dieselelverk.