IT-Support

Vi erbjuder lokalt IT-support i Göteborgsområdet.

Lång erfarenhet

Vi har över 10 års erfarenhet med drift och underhåll av små och mellanstora företag. Många av våra kunder har varit med oss under många år, vilket visar på hur nöjda de är med de tjänster vi tillhandahåller dem.

Lokal närvaro

Många av de frustrationer som uppstår på en arbetsplats är relaterad till alla de små felen eller irritationsmomenten som uppstår i det dagliga arbetet. Genom att regelbundet ha en IT-tekniker på plats så kan era anställda få enkel hjälp med att få bort de små problemen.

Proaktivt arbete

Vi ser till att utveckla er IT-miljö så att ni kan fokusera på det ni är bäst på. Vi ser till att er IT-miljö är säker och robust.